ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

:: CEZA HUKUKU
:: İCRA VE İFLAS HUKUKU
:: BORÇLAR HUKUKU
:: TÜKETİCİ HUKUKU
:: ŞİRKETLER HUKUKU VE MENKUL KIYMETLER
. Şirketler Hukuku
. Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
. Haksız Rekabetin Önlenmesi, Tüketicinin Korunması
. Şirket Genel Kurul Toplantılarının yapılması
. Sermaye Piyasası
. İrtibat bürolarının kurulması
. Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
. Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
. Sermaye Arttırımları ve İndirimleri
. Hisse alım satımları, Hisse Senetlerinin Rehni
. Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi
. Portföy Yönetimi
. Şirket alım ve satımları
:: TİCARİ SÖZLEŞMELER
. Ortaklık Sözleşmeleri
. Mal Alımı Sözleşmeleri
. Uluslararası dağıtım sözleşmeleri
. Joint Ventures
. Franchise Sözleşmeleri
. Acenta Sözleşmeleri
. İnşaat Sözleşmeleri
. Kredi Sözleşmeleri
. Lisans Sözleşmeleri
. İş Sözleşmeleri
. Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri
:: FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
. Marka ve Haklarına İlişkin her türlü işlem
. Patent Haklarına İlişkin her türlü işlem
. Telif Hakları
. Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
. Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
. Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
. Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmanlık ve sözleşmeleri hazırlamak
. Endüstriyel Tasarım Başvuruları
:: BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU
. Finansal Kiralama
. Kredi Sözleşmeleri
. Şirket Finansmanı
. Proje Finansmanı
:: SİGORTA HUKUKU
. Her türde sigorta uyuşmazlıkları
. Poliçe taslaklarının ve belgelerin hazırlanması
:: VERGİ HUKUKU
:: İŞ HUKUKU
. Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması
. Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile halli
. İş kazası ve hastalıkları
:: GAYRİMENKUL HUKUKU
. Tapu İşlemleri
. Kiralama Sözleşmeleri
. İpotek